Історичний екскурс

Досліджуючи історичний аспект становлення органів юстиції Львівщини слід зазначити, що в Галичині з 1861 року почав свою діяльність представницький орган – Галицький крайовий сейм, який відав місцевими питаннями, в тому числі питаннями юстиції, охорони правопорядку, місцевого господарства, санітарного стану, освіти. По лінії адміністрації діяв намісник, який призначався імператором. Існувало намісництво, що поділялося на департаменти, кількість яких на початку ХХ ст. складала кілька десятків. Серед них, знову ж таки, був департамент юстиції, поліцейського нагляду. Намісництву підлягали поліція, суди, нотаріат, крайові, повітові, міські і сільські органи управління.

В такий спосіб органи юстиції Львівщини увійшли в червні 1917 року до новоствореного першим національним урядом Генерального секретарства судових справ (юстиції), яке 9 січня 1918 року перейменовано на Міністерство судових справ, а 15 липня 1918 року - на Міністерство юстиції. Головними завданнями тогочасного Міністерства юстиції були: здійснення управління судовими органами та пенітенціарною системою, вдосконалення судочинства в умовах перехідного етапу української державності, кодифікація законодавства, підготовка проектів кримінальних, кримінально-процесуальних та інших нормативних актів.

28 листопада 1918 року при Тимчасовому Робітничо-Селянському Уряді України утворено Відділ юстиції, який 29 січня 1919 року перетворено на Народний комісаріат юстиції. 11 грудня 1919 року в Харкові створено Комітет юстиції при Всеукраїнському революційному комітеті, а 19 січня 1920 року його реорганізовано в Народний комісаріат юстиції України. Слід зазначити, що тривалий час посади Наркома юстиції і Генерального прокурора обіймала одна особа.

У 1936 році органи юстиції та прокуратури розділилися. У 1946 році Народний комісаріат юстиції УРСР реорганізовано в Міністерство юстиції УРСР, в 1963 році його ліквідовано, функції покладено на юридичну комісію при Раді Міністрів Української РСР та Верховний Суд УРСР, на місцях – на обласні суди.

У 1970 році діяльність Міністерства юстиції поновлено. Вона регламентувалася відповідним Положенням, затвердженим постановою Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1972 року. З часу проголошення незалежності України повноваження та завдання Міністерства юстиції визначені Положеннями про нього від 28 грудня 1991 року. На сьогоднішній день діє Положення про Міністерство юстиції України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2006 року №1577.

За роки незалежності України Міністрами юстиції були п.Бойко В.Ф. (1990-1992 рр.), п.Онопенко В.В. (1992-1995 рр.), п.Головатий С.П. (1995-1997 рр.), п.Станік С.Р. (1997-2002 рр.), п.Лавринович О.В. (2002-2005 рр). Протягом 2005-2007 років посаду обіймали п.Зварич Р.М. (двічі), п.Головатий С.П., п.Лавринович О.В., Петренко П.Д. (2014-2016 рр.).

Головне управління юстиції у Львівській області очолювали п.Костур Т.В. (1991-1999 рр.), п.Дякович В.П. (1999-2004 рр.), п.Попович І.М. (2004-2008 рр.). п.Багряк А.С. (1999-2014), п.Кадикало М.О. (2014). 

Сайт у стадії розробки