Публічна інформація

Запити на публічну інформацію слід надсилати на електронну адресу: [email protected]


Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про захист персональних даних"

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"

Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади"

Постанова Міністрів України «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

 

НАКАЗ "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Львівській області"

НАКАЗ "Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Львівській області"

НАКАЗ "Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію"

НАКАЗ "Про затвердження форм для подання запиту на отримання публічної інформації"

Додаток 1   Додаток 2   Додаток 3

 

НАКАЗ ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

НАКАЗ "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформації у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області"

НАКАЗ "Про затвердження Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції"

НАКАЗ "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції, та Порядку відшкодування цих витрат"

НАКАЗ «Про систему обліку публічної інформації в Головному територіальному управлінні юстиції у Львівській області»

НАКАЗ «Про систему обліку публічної інформації в Міністерстві юстиції України та його територіальних органах»

ЗАХОДИ щодо забезпечення реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації" та Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" у Головному управлінні юстиції

Посадові особи відповідальні за організацію доступу до публічної інформації

 

Звіти про задоволення запитів на отримання інформації

Надання публічної інформації Головного територіального управління юстиції у Львівській області здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Форми для подання письмового запиту на отримання публічної інформації

 

Форми для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою

 

Система обліку публічної інформації Головного територіального управління юстиції у Львівській області

 

 

Сайт у стадії розробки